Kandidáti / Altmann & Cole


Kandidáti

Společnost Altmann & Cole si uvědomuje, že Váš životopis obsahuje důvěrné informace a náležitě s nimi pracuje. Veškerá data jsou předávána až po Vašem odsouhlasení. Stejně tak bereme velice vážně odpovědnost za poskytování spolehlivých informací a zpětné vazby. Snažíme se o Vaši podporu během celého výběrového řízení.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Tímto prohlášením vyjadřujete souhlas s tím, aby společnost Altmann & Cole s.r.o., se sídlem Spádová 655, Kamenice - Praha východ, PSČ 251 68, IČ 289 90 234 zpracovávala vaše osobní údaje obsažené v zaslaném profesním životopise (CV), popřípadě další osobní údaje, které ji nad rámec CV poskytnete, a to za účelem vyhledávání vhodných pracovních pozic dle zákona č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Mé osobní údaje budou zpracovány pro účely vyhledávání zaměstnání. Souhlas uděluji na dobu neurčitou. Prohlašuji, že jsem obeznámen/a se svými právy v souvislosti s přístupem k informacím a jejich ochraně podle §12 a §21 zákona č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zejména právo požadovat opravu, doplnění, zablokování nebo likvidaci.